Servicevoorwaarden


Door de PLAYINGA-website of zijn diensten (de "Site" of de "Dienst") te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle van toepassing lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken. Deze service of een deel van deze service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAYINGA. U mag geen frametechnieken gebruiken om te omsluiten enig handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van PLAYINGA zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam PLAYINGA of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAYINGA. U mag niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren of anderszins proberen de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van welke een deel van de Service, of een deel van de Service wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken maken. Elke wijziging van de inhoud, of een deel daarvan, of gebruik van de inhoud voor een ander doel vormt een inbreuk handelsmerk of andere eigendomsrechten van PLAYINGA of derden, en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de Service te gebruiken die door PLAYINGA is verleend.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:


Deze Service of enig deel van deze Service mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAYINGA. U mag geen lijsten inlijsten of gebruiken technieken om een handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van PLAYINGA in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken PLAYINGA's naam of handelsmerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAYINGA. U mag niet (direct of indirect) ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren of anderszins proberen om broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van een deel van de Service, of wijzigen, vertalen of anderszins afgeleide werken van een deel van de Service creëren. Elke wijziging van de inhoud, of een deel daarvan, of gebruik van de inhoud voor enig ander doel vormt een inbreuk op handelsmerken of andere eigendomsrechten van PLAYINGA of derden, en elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming om de Dienst te gebruiken die door PLAYINGA is verleend. Tenzij anders vermeld, omvat de inhoud van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot de tekst en afbeeldingen, grafische afbeeldingen, knopafbeeldingen die hierin zijn opgenomen en hun rangschikking, de "look and feel" (met betrekking tot de inhoud van de site) en het ontwerp van de site en zijn eigendom van PLAYINGA. De handelsmerken, service merken, ontwerpen en logo's die op deze site worden weergegeven, zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van PLAYINGA. Alle handelsmerken waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.


GEBRUIKERS ACCOUNT:


Om uw account aan te maken, kunt u zich via uw account bij PLAYINGA registreren bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, waaronder Facebook (gezamenlijk "SNS"). Wanneer u zich registreert via uw SNS-account, wordt u hierom gevraagd log in op de Service met uw SNS-accountreferenties. Door een account aan te maken via uw account bij een SNS, geeft u PLAYINGA toegang tot uw SNS-accountinformatie en gaat u ermee akkoord zich te houden aan de toepasselijke voorwaarden en voorwaarden van uw SNS bij uw gebruik van de Service via dergelijke SNS. Je hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen je PLAYINGA-account en SNS-account op elk moment uit te schakelen door naar het SNS-account te gaan en de toegang tot de Dienst te verbreken.


Gebruikersinhoud:


Door inhoud (inclusief maar niet beperkt tot berichten) bij te dragen aan PLAYINGA, erkent u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en ons privacybeleid. Draag alleen inhoud bij als u tevreden bent met deze voorwaarden:

 • Uw inhoud is gedurende de hele service openbaar zichtbaar.

 • Uw inhoud, inclusief uw openbare accountinformatie zoals uw weergavenaam of profielfoto, kan worden geïndexeerd door zoekmachines van derden, zoals Google, die deze mogelijk niet onmiddellijk (of ooit) verwijderen, zelfs niet als deze wordt verwijderd uit de PLAYINGA Onderhoud.

 • Uw inhoud kan in licentie worden gegeven aan derden die akkoord zijn gegaan met de API-servicevoorwaarden, of anderszins een licentie hebben verkregen van PLAYINGA, zoals beschreven in ons privacybeleid.

 • U draagt nauwkeurige foto's en informatie bij. Inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk, onnauwkeurig, aanstootgevend of anderszins ongepast is, kan zonder kennisgeving worden gemarkeerd en verwijderd.

 • Alle inhoud die op de Service wordt geplaatst, moet voldoen aan alle toepasselijke wetten. U vertegenwoordigt en garandeert dat


  • u bezit of bezit anderszins alle rechten om uw inhoud te gebruiken;

  • je hebt de toestemming om de naam en gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken en om de identificerende of persoonlijke informatie van die persoon te gebruiken;

  • u bent bevoegd om alle rechten te verlenen die in deze voorwaarden en services worden beschreven

  • het gebruik van uw inhoud zoals beoogd door deze voorwaarden zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op enig intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, contract of andere rechten van een persoon of entiteit. Als u niet het recht heeft om inhoud in te dienen voor dergelijk gebruik, kan dit onderhevig zijn aan u aan aansprakelijkheid

  • het shirt, het toernooi of het team dat is gemaakt, is niet genoemd op een manier die uw lezers doet denken dat u een andere persoon of organisatie bent;


 • U wordt als enige verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor uw inhoud en gedrag op de PLAYINGA-service. PLAYINGA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van uw inhoud door PLAYINGA in overeenstemming met deze voorwaarden. U vertegenwoordigt en garandeert dat u beschikken over alle rechten, macht en autoriteit die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen aan alle inhoud die u indient.

 • Uw inhoud kan worden gewijzigd of aangepast (foto's kunnen bijvoorbeeld worden bijgesneden) om te voldoen aan de ontwerp- en technische vereisten van de service of om enige andere reden. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van originele kopieën van uw inhoud.


In geval van overtreding van het bovenstaande, behoudt PLAYINGA zich het recht voor om uw account te annuleren, te verwijderen of een andere naam te geven en / of u de toegang tot de site te blokkeren, en om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan de wet, regelgeving, verzoek van de overheid of partner, naar eigen goeddunken. PLAYINGA behoudt zich ook het recht voor om uw toernooien of teams te verwijderen en / of de distributie van uw inhoud of inhoud van derden via de service en / of om naar eigen goeddunken de naam van uw toernooien of teams te wijzigen. Uw inhoud is altijd van u. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u al bezit op uw inhoud, maar door deze te uploaden, plaatsen, bijdragen of anderszins door uw inhoud aan PLAYINGA te verstrekken, verleent u PLAYINGA een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren en voorbereiden van afgeleide producten werken van, weergeven, uitvoeren en anderszins volledig exploiteren van uw inhoud in verband met de service en de activiteiten van PLAYINGA (en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en opnieuw distribueren van een deel of alle van de Services (en afgeleide werken daarvan) of de Service in alle mediaformaten en via alle mediakanalen (inclusief, maar niet beperkt tot, services van derden). Voor alle duidelijkheid: de voorgaande licentieverlening heeft geen invloed op uw andere eigendoms- of licentierechten op uw inhoud, inclusief het recht om aanvullende licenties te verlenen voor het materiaal in uw inhoud, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE SERVICE:


PLAYINGA geeft gebruikers toegang tot en persoonlijk gebruik van deze service, inclusief maar niet beperkt tot het maken en / of beheren van spelersprofiel, teams, wedstrijden en toernooien met behulp van de website of met behulp van de iPhone, Android-telefoontoepassingen. Gebruikers mogen de Dienst, of enig deel ervan, niet wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAYINGA. U stemt ermee in dat u deze Service niet zult gebruiken of proberen te gebruiken voor enig ander doel dan voor het maken en beheren van spelersprofielen, sportteams, wedstrijden en toernooien; u mag deze Service niet gebruiken of proberen te gebruiken (en mag geen derde partij toestaan) of uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins verspreiden of de distributie van inhoud op of via faciliteren. de service voor elk doel:


 • die ongeoorloofde of ongevraagde advertenties, verzoeken, schema's, spam, overstromingen of andere ongevraagde spam of bulk-e-mail verzendt (inclusief zonder beperkte berichten naar sociale-mediadiensten van derden die aan de Service zijn gekoppeld) of ongevraagde commerciële communicatie,

 • die schadelijke of onbruikbare computercodes, bestanden, programma's of virussen verzendt,

 • die e-mailadressen of persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt van PLAYINGA,

 • die onze netwerkdiensten of de goede werking van de Dienst of activiteiten op de Dienst verstoort,

 • die handmatige of geautomatiseerde software of andere processen gebruikt om te "crawlen", "spider", indexeren of op een niet-tijdelijke manier informatie op te slaan of te cachen die is verkregen van een pagina van de Service,

 • die probeert ongeautoriseerde toegang tot onze Service te krijgen, inclusief het omzeilen van metingen die we kunnen gebruiken om toegang tot de Service (of andere accounts, computersystemen of netwerken die met de Service zijn verbonden) te voorkomen of te beperken,

 • die een expliciete of impliciete band met PLAYINGA suggereert (zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAYINGA) of die zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van PLAYINGA,

 • die ons vermogen om deze Service uit te voeren of de mogelijkheid van een andere persoon om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Service, belemmert of beperkt.


UW ACCOUNT EN UW INHOUD UITSCHAKELEN:


U kunt uw account op elk moment uitschakelen via de service. Als u uw account uitschakelt, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om te stoppen met het weergeven van openbare accountinformatie tijdens de service. Het uitschakelen van uw account wordt geanonimiseerd Uw inhoud maar verwijdert deze niet automatisch. Omdat andere PLAYINGA-gebruikers mogelijk hebben gehandeld op basis van uw inhoud, kunt u uw inhoud mogelijk niet verwijderen of bewerken nadat u deze heeft bijgedragen aan PLAYINGA. We hebben redelijke inspanningen geleverd om u in staat te stellen uw inhoud te verwijderen en uw account uit te schakelen, waardoor uw inhoud van uw account wordt losgekoppeld, maar we kunnen geen volledige verwijdering garanderen.


TERUGBETALINGSBELEID:


Totdat de eerste wedstrijd van een toernooi wordt gespeeld, kan de gebruiker zijn geld terugkrijgen na aftrek van PG-kosten en belastingen. Maar zodra de eerste game is gespeeld, is er geen restitutie. De gebruiker moet doorgaan met het voltooien van het toernooi. In volgorde Om een terugbetaling te claimen, moet de gebruiker een e-mail sturen naar de terugbetaling [tegen het tarief] PLAYINGA.com met de naam van het toernooi en de reden voor het annuleren van het toernooi.


Websites van derden:


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijft, keurt PLAYINGA niet, keurt, sponsort of controleert, en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, berekeningen, informatie, producten of materialen die beschikbaar zijn op of via alle websites waarnaar deze service een link kan bieden. Door de Service te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat PLAYINGA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enig ander persoon voor enige schade of claims die zouden kunnen voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke inhoud, diensten, berekening, informatie, producten of materialen. U dient de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van elke website zorgvuldig door te nemen om uw rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.


DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:


DE SERVICE WORDT GELEVERD DOOR PLAYINGA OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. PLAYINGA GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZOALS AAN (1) DE WERKING VAN DE SERVICE (2) HET VOORKOMEN VAN TOERNOOIEN OF WEDSTRIJDEN DIE VIA PLAYINGA. (2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SERVICE OF PRODUCTEN IN DE SERVICE, OF (4) ENIG GEBRUIK OF MISBRUIK VAN UW INHOUD OF SERVICES DOOR EEN DERDE PARTIJ OF EEN COMMERCIËLE PARTNER, OF MEER IN HET ALGEMEEN HET GEDRAG VAN ANDEREN. (5) OF DE FUNCTIES IN DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DEZE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, EIGENDOMSGARANTIES. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OP EIGEN RISICO IS.


DEZE SERVICE KAN OOK FEITEN, MENINGEN, MENINGEN, VERKLARINGEN EN AANBEVELINGEN BEVATTEN VAN DERDEN INDIVIDUEN EN ORGANISATIES. PLAYINGA VERTEGENWOORDIGT OF BEVESTIGT NIET DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE MENING, VERKLARING, OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SERVICE WORDT WEERGEGEVEN, UPLOADEN OF VERSPREID, OF ELKE INHOUD OF GEDRAG VAN DE GEBRUIKER. U ERKENT DAT ELK VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, VERKLARING, INFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD OF GEDRAG VOOR UW ENIG RISICO.


U GAAT ERMEE AKKOORD DAT PLAYINGA ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJK SERVICE OF DE INFORMATIE OP DE SERVICE, ZELFS ALS EERDER OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.


IN SOMMIGE STATEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN, DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PLAYINGA, THIRD AANBIEDERS VAN INHOUD VAN DE PARTIJEN EN HUN RESPECTIEVE AGENTEN ZIJN BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.


BEËINDIGING:


PLAYINGA kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Service beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, uw schending van deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u. In het geval deze voorwaarden worden beëindigd, de beperkingen met betrekking tot de inhoud die op de service verschijnt, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, blijven van kracht na beëindiging.


TOEPASSELIJK RECHT:


Als er een geschil is tussen u en ons over of met betrekking tot de Site, gaat u door het gebruik van de Site ermee akkoord dat het geschil wordt beheerst door de Indiase wetgeving en onder de exclusieve jurisdictie van de Indiase rechtbanken.


WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:


PLAYINGA behoudt zich het recht voor om delen van de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Lees de gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw voor wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u accepteer dergelijke wijzigingen of verwijderingen.